Trang Chính sách bảo mật này mô tả thông tin Máy Chủ Siêu Tốc (sau đây gọi là “Chúng tôi”) thu thập từ khách hàng, những gì chúng tôi làm với thông tin đó và các phương pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. Nếu Anh/Chị có bất kỳ câu hỏi nào về “Chính sách bảo mật” của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Phòng Kinh Doanh/Bộ phận CSKH.

Điều 1: Mục đích & phạm vi thu thập thông tin

Các thông tin thu thập từ phía khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng trong nội bộ công ty cho các nhu cầu cung cấp thiết bị, dịch vụ, liên hệ, thông báo và tư vấn cho khách hàng. Máy Chủ Siêu Tốc cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba.

Các thông tin mà Máy Chủ Siêu Tốc thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ giao nhận hàng

Điều 2: Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng chỉ được Máy Chủ Siêu Tốc sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả những mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.
  • Cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ trên website của chúng tôi.
  • Xử lý các đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua website của công ty theo yêu cầu của khách hàng.
  • Gửi thông tin quảng bá về sản phẩm, dịch vụ mới của công ty, thông tin về các sự kiện nếu khách hàng đăng ký nhận email thông báo.
  • Sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng.

Điều 3: Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của công ty trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng. Để yêu cầu xóa dữ liệu thông tin cá nhân, khách hàng vui lòng gửi mail về kinhdoanh@maychusieutoc.vn.

Điều 4: Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Điều 5: Phương thức tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân

Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp đến hotline hoặc email hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Điều 6: Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Bảo mật thông tin khách hàng là nghĩa vụ và trách nhiệm của Máy Chủ Siêu Tốc. Nhằm mang lại sự an toàn và an tâm tuyệt đối cho khách hàng, chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ thông tin cung cấp bởi khách hàng, và thông tin cá nhân của khách hàng chỉ sử dụng trong “Phạm vi sử dụng thông tin”Điều 2. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7: Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm khai báo thông tin đầy đủ và chính xác khi giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ tại Máy Chủ Siêu Tốc.

Điều 8: Kênh tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về thông tin cá nhân khách hàng

Trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0971.054.444 hoặc email kinhdoanh@maychusieutoc.vn.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh và giải quyết các nội dung được khiếu nại.